Thứ Sáu, 22/12/2017

091317222633

GIÁ TRỊ JACKPOT
80.604.750.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO080.604.750.500đ
Giải nhấtOOOOO6310.000.000đ
Giải nhìOOOO2609300.000đ
Giải baOOO4428930.000đ