Thứ Sáu, 22/09/2017

051621313741

GIÁ TRỊ JACKPOT
85.794.951.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO085.794.951.000đ
Giải nhấtOOOOO5310.000.000đ
Giải nhìOOOO2854300.000đ
Giải baOOO4813830.000đ