Thứ Sáu, 22/06/2018

151920263439

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.341.594.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO041.341.594.500đ
Giải nhấtOOOOO3510.000.000đ
Giải nhìOOOO1302300.000đ
Giải baOOO2158230.000đ