Thứ Sáu, 22/03/2019

010306131841

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.010.166.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.010.166.000đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO871300.000đ
Giải baOOO1439330.000đ