Thứ Sáu, 22/01/2021

010607202843

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.469.103.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.469.103.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO912300.000đ
Giải baOOO1537730.000đ