Thứ Tư, 21/12/2016

030612141840

GIÁ TRỊ JACKPOT
98.384.793.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO098.384.793.500đ
Giải nhấtOOOOO15110.000.000đ
Giải nhìOOOO8092300.000đ
Giải baOOO13814930.000đ