Thứ Tư, 21/10/2020

041126363841

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.214.173.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO013.214.173.000đ
Giải nhấtOOOOO910.000.000đ
Giải nhìOOOO622300.000đ
Giải baOOO1086930.000đ