Thứ Tư, 21/09/2016

051215303741

GIÁ TRỊ JACKPOT
50.637.656.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO050.637.656.500đ
Giải nhấtOOOOO1710.000.000đ
Giải nhìOOOO951300.000đ
Giải baOOO1675730.000đ