Thứ Sáu, 20/12/2019

010916273845

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.443.194.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO040.443.194.000đ
Giải nhấtOOOOO3110.000.000đ
Giải nhìOOOO1295300.000đ
Giải baOOO1990430.000đ