Thứ Tư, 20/12/2017

030825374042

GIÁ TRỊ JACKPOT
73.379.042.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO073.379.042.500đ
Giải nhấtOOOOO5610.000.000đ
Giải nhìOOOO2676300.000đ
Giải baOOO4297530.000đ