Thứ Sáu, 20/11/2020

021724293137

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.126.425.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO026.126.425.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO835300.000đ
Giải baOOO1374230.000đ