Thứ Tư, 20/11/2019

102122244344

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.300.224.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.300.224.000đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO684300.000đ
Giải baOOO1165930.000đ