Thứ Sáu, 20/07/2018

131416192023

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.218.909.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.218.909.000đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO838300.000đ
Giải baOOO1418530.000đ