Thứ Tư, 20/07/2016

021733373845

GIÁ TRỊ JACKPOT
12.000.000.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO012.000.000.000đ
Giải nhấtOOOOO310.000.000đ
Giải nhìOOOO222300.000đ
Giải baOOO424230.000đ