Thứ Sáu, 20/01/2017

011131323437

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.062.333.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO031.062.333.000đ
Giải nhấtOOOOO7410.000.000đ
Giải nhìOOOO3419300.000đ
Giải baOOO5860730.000đ