Thứ Sáu, 19/10/2018

021430383945

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.473.946.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.473.946.000đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO776300.000đ
Giải baOOO1369830.000đ