Thứ Tư, 19/10/2016

021315171841

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.659.178.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.659.178.500đ
Giải nhấtOOOOO2610.000.000đ
Giải nhìOOOO1506300.000đ
Giải baOOO2558230.000đ