Thứ Sáu, 18/05/2018

031824293035

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.871.546.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.871.546.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1043300.000đ
Giải baOOO1822130.000đ