Thứ Tư, 17/05/2017

070811182342

GIÁ TRỊ JACKPOT
55.971.817.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO055.971.817.000đ
Giải nhấtOOOOO8110.000.000đ
Giải nhìOOOO4579300.000đ
Giải baOOO7451830.000đ