Thứ Tư, 17/02/2021

031821223644

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.047.161.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO020.047.161.500đ
Giải nhấtOOOOO2210.000.000đ
Giải nhìOOOO1347300.000đ
Giải baOOO1936030.000đ