Thứ Sáu, 17/02/2017

121525273741

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.113.481.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO030.113.481.000đ
Giải nhấtOOOOO8610.000.000đ
Giải nhìOOOO4144300.000đ
Giải baOOO6285430.000đ