Thứ Sáu, 16/12/2016

050833343944

GIÁ TRỊ JACKPOT
57.376.762.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO057.376.762.500đ
Giải nhấtOOOOO9510.000.000đ
Giải nhìOOOO4340300.000đ
Giải baOOO7190830.000đ