Thứ Sáu, 16/09/2016

040506233134

GIÁ TRỊ JACKPOT
44.453.054.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO044.453.054.500đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO673300.000đ
Giải baOOO1277330.000đ