Thứ Tư, 16/08/2017

061115192241

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.511.266.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.511.266.500đ
Giải nhấtOOOOO4110.000.000đ
Giải nhìOOOO1793300.000đ
Giải baOOO2845130.000đ