Thứ Sáu, 16/06/2017

061017212738

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.665.599.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.665.599.500đ
Giải nhấtOOOOO4410.000.000đ
Giải nhìOOOO1879300.000đ
Giải baOOO3170630.000đ