Thứ Tư, 16/01/2019

010814243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.145.812.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO041.145.812.500đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1077300.000đ
Giải baOOO1882330.000đ