Thứ Sáu, 15/06/2018

081113232428

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.482.556.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO029.482.556.000đ
Giải nhấtOOOOO3210.000.000đ
Giải nhìOOOO1285300.000đ
Giải baOOO2204430.000đ