Thứ Sáu, 14/12/2018

071620263034

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.853.774.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.853.774.500đ
Giải nhấtOOOOO1110.000.000đ
Giải nhìOOOO757300.000đ
Giải baOOO1298630.000đ