Thứ Tư, 14/12/2016

050612162630

GIÁ TRỊ JACKPOT
42.627.154.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO042.627.154.000đ
Giải nhấtOOOOO11210.000.000đ
Giải nhìOOOO6196300.000đ
Giải baOOO9744930.000đ