Thứ Tư, 14/11/2018

121424263040

GIÁ TRỊ JACKPOT
48.159.309.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO048.159.309.000đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1296300.000đ
Giải baOOO2125630.000đ