Thứ Tư, 14/08/2019

132022243334

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.518.894.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO034.518.894.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO855300.000đ
Giải baOOO1485530.000đ