Thứ Sáu, 14/06/2019

021216363745

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.177.934.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.177.934.500đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO688300.000đ
Giải baOOO1113630.000đ