Thứ Sáu, 13/09/2019

021517253038

GIÁ TRỊ JACKPOT
84.031.956.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO084.031.956.000đ
Giải nhấtOOOOO3410.000.000đ
Giải nhìOOOO1616300.000đ
Giải baOOO2702830.000đ