Thứ Tư, 13/09/2017

030819353840

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.375.807.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO052.375.807.500đ
Giải nhấtOOOOO5710.000.000đ
Giải nhìOOOO2568300.000đ
Giải baOOO4236430.000đ