Thứ Sáu, 12/10/2018

111220262842

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.314.551.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO013.314.551.500đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO893300.000đ
Giải baOOO1499230.000đ