Thứ Tư, 12/09/2018

111213162931

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.419.428.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO029.419.428.500đ
Giải nhấtOOOOO1710.000.000đ
Giải nhìOOOO1040300.000đ
Giải baOOO1782630.000đ