Thứ Sáu, 12/05/2017

012735424345

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.883.918.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO033.883.918.000đ
Giải nhấtOOOOO5010.000.000đ
Giải nhìOOOO2152300.000đ
Giải baOOO3629130.000đ