Thứ Sáu, 12/01/2018

040817232734

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.458.724.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.458.724.000đ
Giải nhấtOOOOO6710.000.000đ
Giải nhìOOOO2349300.000đ
Giải baOOO3469530.000đ