Thứ Sáu, 11/12/2020

232425353739

GIÁ TRỊ JACKPOT
49.475.568.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO049.475.568.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO1116300.000đ
Giải baOOO2103330.000đ