Thứ Tư, 11/12/2019

010208272939

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.090.856.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.090.856.500đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO1046300.000đ
Giải baOOO1726130.000đ