Thứ Sáu, 11/11/2016

101722233036

GIÁ TRỊ JACKPOT
54.743.403.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO054.743.403.000đ
Giải nhấtOOOOO9010.000.000đ
Giải nhìOOOO4637300.000đ
Giải baOOO7963830.000đ