Thứ Tư, 10/11/2021

171819202744

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.121.468.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.121.468.500đ
Giải nhấtOOOOO3010.000.000đ
Giải nhìOOOO1174300.000đ
Giải baOOO1957430.000đ