Thứ Tư, 10/06/2020

021123252635

GIÁ TRỊ JACKPOT
68.049.543.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO068.049.543.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1674300.000đ
Giải baOOO2876530.000đ