Thứ Sáu, 09/11/2018

061828323435

GIÁ TRỊ JACKPOT
39.864.238.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO039.864.238.000đ
Giải nhấtOOOOO3410.000.000đ
Giải nhìOOOO1351300.000đ
Giải baOOO2091330.000đ