Thứ Sáu, 09/09/2016

071316183132

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.597.883.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO036.597.883.000đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO813300.000đ
Giải baOOO1466630.000đ