Thứ Tư, 09/08/2017

111922242531

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.094.934.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.094.934.500đ
Giải nhấtOOOOO4110.000.000đ
Giải nhìOOOO1884300.000đ
Giải baOOO3240430.000đ