Thứ Sáu, 09/07/2021

040917182832

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.309.994.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.309.994.000đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO1136300.000đ
Giải baOOO1823730.000đ