Thứ Sáu, 09/06/2017

071519243242

GIÁ TRỊ JACKPOT
56.519.820.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO056.519.820.000đ
Giải nhấtOOOOO9110.000.000đ
Giải nhìOOOO3882300.000đ
Giải baOOO6145530.000đ