Thứ Sáu, 08/09/2017

021517324144

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.078.171.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO038.078.171.000đ
Giải nhấtOOOOO4010.000.000đ
Giải nhìOOOO1896300.000đ
Giải baOOO3199730.000đ