Thứ Tư, 07/11/2018

061822253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.379.047.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO036.379.047.500đ
Giải nhấtOOOOO3810.000.000đ
Giải nhìOOOO1280300.000đ
Giải baOOO2022730.000đ